This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title
This is default featured slide 5 title

Kỹ năng viết báo cáo hoàn hảo dành cho người mới đi làm

681b95328fa052a3b2a554d60ab29ae9

Trong báo cáo bạn nên sử dụng ngôn ngữ phổ thong, dễ hiểu. Lối hành văn mạch lạc, rõ rang, thiết thực. Nên tránh những từ ngữ quá hoa

Những kỹ năng giải quyết vấn đề mà tất yếu bạn cần phải biết

cb68f9ecb1512b7d181882f4d00493bf

Đánh lại lại kết quả vấn đề là việc bạn tổng kết lại toàn bộ quá trình giải quyết của bạn từ khâu xác định nguồn gốc cho đến

Top 8 kỹ năng làm việc nhóm cần thiết trong công việc

601a7876591cfb8b9f37276b9c230301

Bên cạnh đó các thành viên cần tôn trọng lẫn nhau, không nên nghĩ rằng mình giỏi hơn người khác, tự đề cao mình và xem thường các thành

Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả là như thế nào?

0794e627c772d9f163ed8eb4ae544329

Để tiết kiệm thời gian, bạn nên lên thời gian cụ thể cho từng công việc như: Xác định thời gian bắt đầu, thời gian cho từng bước thực

Làm cách nào để rèn luyện kỹ năng ra quyết định?

e2c929e6ca01fbe2fa716470f2282c79

Bạn càng phải đối mặt với những quyết định khó khăn nhiều quan nhiều thì bạn sẽ lại càng tự tin khi mình có khả năng có những quyết

Kỹ năng mềm thiết yếu dành cho nhà quản lý bao gồm những gì?

ed93c806201a819231d3b6b3ede8221b

Nhiều nhà quản lý được đánh giá cao bởi khả năng chỉ ra những gì cần phải làm và thúc đẩy hoàn thành những việc này. Cho dù đó

Những nguyên tắc quan trọng nào để giúp bạn cải thiện kỹ năng bán hàng?

b16a5a63ebffe20d249b0ef286d2c030

Nhưng nếu bạn đặt bản thân bạn lên trước, những khách hàng của bạn có thể sẽ chống đối và không vui khi bạn cố gắng tạo áp lực

Bí quyết rèn luyện kỹ năng giao tiếp hiệu quả dành cho mọi người

4ce53b89972ff44cdd278fa3ae93aed3

Để giao tiếp hiệu quả ta cần biết quản lý thời gian. Nếu bạn cần thuyết trình một bài nghiên cứu, hãy học cách quản lý thời gian và


Việc Làm Thêm 2017 – Cẩm Nang Làm Thêm – Kinh Nghiệm Làm Thêm – Xin Việc Làm Thêm