bài học về việc đi làm thêm của sinh viên năm 2017

Bài học về việc đi làm thêm của sinh viên 2017: Lợi hay hại?

20150730lamthem

Có nhiều bạn vì không đủ thời gian nghỉ ngơi nên sau khi thực hiện công việc làm thêm thì các bạn vào lớp học với trạng thái rất