bí quyết đàm phán lương

Bí quyết đàm phán tiền lương trước khi nhận việc là gì?

00-99846

Xem ra, câu nói này của nhà tuyển dụng đã đặt dấu chấm hết cho cuộc đàm phán. Nhưng thực tế không phải vậy, bạn đừng từ bỏ ngay.