bí quyết xử lý khoảng trống trong hồ sơ xin việc

Bí quyết để xử lý những khoảng trống trong hồ sơ xin việc

cd65af27553e8b8ca022509768141a17

Tránh đề cập đến ngày tháng: Thông thường, kinh nghiệm làm việc của bạn sẽ được giới thiệu từ phần mới nhất đến cũ nhất. Tuy nhiên, trong trường