các bước khởi đầu hoàn hảo cho phỏng vấn

Những bước khởi đầu của một cuộc phỏng vấn hoàn hảo là gì?

t307744

Khi gặp người phỏng vấn lần đầu hãy đứng lên chào hoặc bắt tay để thể hiện sự nhanh nhẹn và lịch sự. Nhưng lưu ý là hãy để