cách chọn mẫu hồ sơ xin việc phù hợp với nhà tuyển dụng

Bí quyết để xử lý những khoảng trống trong hồ sơ xin việc

cd65af27553e8b8ca022509768141a17

Tránh đề cập đến ngày tháng: Thông thường, kinh nghiệm làm việc của bạn sẽ được giới thiệu từ phần mới nhất đến cũ nhất. Tuy nhiên, trong trường