cách lựa chọn công việc làm thêm

Năm 2017, việc làm thêm và sinh viên có phải là hai thứ bạn thường gặp nhất khi vào đại học?

for_first-viec-lam_parttime

Sinh viên ngày nay luôn có sự chủ động trong cuộc sống, tuy nhiên các bạn vẫn còn rất trẻ, vì thế sẽ không tránh khỏi những vấp váp