cách lựa chọn công việc làm thêm năm 2017

Năm 2017, việc làm thêm và sinh viên có phải là hai thứ bạn thường gặp nhất khi vào đại học?

for_first-viec-lam_parttime

Sinh viên ngày nay luôn có sự chủ động trong cuộc sống, tuy nhiên các bạn vẫn còn rất trẻ, vì thế sẽ không tránh khỏi những vấp váp