cách phỏng vấn của nhà tuyển dụng

Các lỗi nghiêm trọng khi phỏng vấn xin việc cần nên tránh là gì?

81a4372882023639757f91399d3729df

Lúc phỏng vấn chính là thời điểm bạn tỏa sáng, “quảng cáo” cho chính bản thân và thể hiện cho công ty thấy rằng bạn là một nhân viên