cách phỏng vấn với nhà tuyển dụng

Những việc nên và không nên trong lúc đàm phán lương bổng là gì?

jump-07-1451896994572-crop-1451897001699

Việc bạn thổi phồng mức lương cũ có thể NTD nghi ngờ và kết quả là họ yêu cầu bạn đưa bảng lương của công ty cũ ra. Do