cách tận dụng thông tin CV xin việc

Cách tận dụng thông tin để tạo lợi thế trong CV xin việc như thế nào?

viet-don-xin-viec-sao-cho-dung

Bạn có những thư giới thiệu hoặc đánh giá tích cực về hiệu suất công việc của bạn? Thư này có thể được viết bởi người quản lý bạn