cách tiết kiệm thời gian

Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả là như thế nào?

0794e627c772d9f163ed8eb4ae544329

Để tiết kiệm thời gian, bạn nên lên thời gian cụ thể cho từng công việc như: Xác định thời gian bắt đầu, thời gian cho từng bước thực