cách trả lời phỏng vấn qua điện thoại

Phỏng vấn qua điện thoại: Bạn cần chuẩn bị những gì?

3e8bac5e0a073320c7b7f96789996780

Trong khi phỏng vấn qua điện thoại bạn nên đặt những câu hỏi ngắn gọn, dễ hiểu để ứng viên có thể trả lời nhanh. Nếu nhận thấy ứng