cách trả lời phỏng vấn xin việc

Kỹ năng trả lời phỏng vấn xin việc dành cho người mới

cca207e332ebe09030bdaa22bd4929a5

Một trong những câu hỏi thường gặp của nhà tuyển dụng là “Tại sao bạn nghỉ việc ở chỗ làm cũ?”. Trong trường hợp đó, đừng bao giờ trả