cách viết đơn xin việc

Làm thế nào để viết một đơn xin việc hoàn hảo?

2bc86689cf6437d790df97d1ca559b9d

Thay vì chỉ quanh quẩn với việc sử dụng các từ khóa trong bản quảng cáo công việc, hãy tìm cách để làm cho lá thư xin việc của

Những điều cần lưu ý khi viết đơn xin việc là gì?

d097d8b13e34061f12175a8c741aa253

Hãy thể hiện sự chủ động trong thư xin việc của bạn bằng cách đề nghị một cuộc phỏng vấn cá nhân; cung cấp đầy đủ thông tin số