cách viết hồ sơ xin việc

Bí quyết để xử lý những khoảng trống trong hồ sơ xin việc

cd65af27553e8b8ca022509768141a17

Tránh đề cập đến ngày tháng: Thông thường, kinh nghiệm làm việc của bạn sẽ được giới thiệu từ phần mới nhất đến cũ nhất. Tuy nhiên, trong trường

Phỏng vấn qua điện thoại: Bạn cần chuẩn bị những gì?

3e8bac5e0a073320c7b7f96789996780

Trong khi phỏng vấn qua điện thoại bạn nên đặt những câu hỏi ngắn gọn, dễ hiểu để ứng viên có thể trả lời nhanh. Nếu nhận thấy ứng