cách viết hồ sơ xin việc hiệu quả cho nhà tuyển dụng

Làm thế nào để xử lý những khoảng trống trong hồ sơ xin việc?

8bffff5abbe2e50f12f1ad4a226af454

Ví dụ, nếu bạn dành thời gian đi du lịch, hãy đề cập đến việc tiếp xúc với các nền văn hóa và ngôn ngữ khác nhau. Hay việc