cách xác định nội dung yêu cầu của báo cáo

Kỹ năng viết báo cáo hoàn hảo dành cho người mới đi làm

681b95328fa052a3b2a554d60ab29ae9

Trong báo cáo bạn nên sử dụng ngôn ngữ phổ thong, dễ hiểu. Lối hành văn mạch lạc, rõ rang, thiết thực. Nên tránh những từ ngữ quá hoa